onsdag 14. september 2011

Troskurs på Katarinahjemmet våren 2012

Lørdag 28.01 kl. 11-15
på Katarinahjemmet
Tema: Kirken - Guds folk, Kristi legeme. 
Katolsk praksis, sakramentene, frelsens tegn.

Lørdag 24.03 kl. 11-15
på Katarinahjemmet
Tema: Bønn og liturgi - messen og tidebønnene
Katolsk praksis: Korsvei, rosenkrans, indre bønn.

tirsdag 13. september 2011

St. Martin menighet

St. Hallvard menighet kjøper nå en 8,2 mål stor tomt på Mortensrud. Der skal det bygges kirkebygg til den nye St. Martin menighet med opptil 600 sitteplasser. Det nye kirkebygget ventes å koste rundt 30 millioner kroner.

Vil du være med å støtte St.Martin? Gi en gave!