fredag 16. september 2011

Ny meditasjonsgruppe

På mandager møtes en meditasjonsgruppe i kapellet på Katharinahjemmet i Oslo (Gjørstadsgaten 9, 0367 Oslo). Klokkeslett er 19.30.

Ta kontakt med Odd Efjestad på 91186659 .Man kan også bare møte opp på Katharinahjemmet.

onsdag 14. september 2011

Troskurs på Katarinahjemmet våren 2012

Lørdag 28.01 kl. 11-15
på Katarinahjemmet
Tema: Kirken - Guds folk, Kristi legeme. 
Katolsk praksis, sakramentene, frelsens tegn.

Lørdag 24.03 kl. 11-15
på Katarinahjemmet
Tema: Bønn og liturgi - messen og tidebønnene
Katolsk praksis: Korsvei, rosenkrans, indre bønn.

tirsdag 13. september 2011

St. Martin menighet

St. Hallvard menighet kjøper nå en 8,2 mål stor tomt på Mortensrud. Der skal det bygges kirkebygg til den nye St. Martin menighet med opptil 600 sitteplasser. Det nye kirkebygget ventes å koste rundt 30 millioner kroner.

Vil du være med å støtte St.Martin? Gi en gave!

mandag 12. september 2011

Hallo unge voksne i OSLO!

Unge Voksne har startet opp igjen!

Tid: første onsdag i måneden kl. 18:00 - 21:00
Sted St Olavs Ungdomslokale

Det er messe kl 18 og møtet starter i ungdomslokalet etter messen ca 18:30.

Vi trenger fler styremedlemmer slik at vi kan få aktiviteter i UV igjen!
Ta kontakt med Per Erik Solberg.

Vil du ha nyheter og invitasjoner til UVs arrangementer? Meld deg inn i vår Facebookgruppe!