onsdag 14. september 2011

Troskurs på Katarinahjemmet våren 2012

Lørdag 28.01 kl. 11-15
på Katarinahjemmet
Tema: Kirken - Guds folk, Kristi legeme. 
Katolsk praksis, sakramentene, frelsens tegn.

Lørdag 24.03 kl. 11-15
på Katarinahjemmet
Tema: Bønn og liturgi - messen og tidebønnene
Katolsk praksis: Korsvei, rosenkrans, indre bønn.