søndag 16. oktober 2011

CD med barnekor og ungdomskor!

Menighetens tre barne– og ungdomskor har laget en CD.
Hvis du vil støtte korene kan du kjøpe denne innspillingen for kr 100,-
Ta kontakt med menighetskontoret.