mandag 15. august 2011

Hva er det permanente diakonat?

Informasjonsmøte om det permanente diakonat
Kaller Gud deg til tjeneste som permanent diakon?

Et informasjonsmøte om det permanente diakonat finner sted torsdag 8. september 2011, kl. 16.00-20.00 i Akersveien 5, Oslo. Påmelding innen 1. september til OKBs kommisjon for det permanente diakonat:

Sr. Else-Britt Nilsen OP, Katarinahjemmet, Gjørstads gt. 9, 0367 OSLO. Tlf: 23 21 54 10; Else-Britt.Nilsen@katolsk.no

Spørsmål kan også stilles til diakon Henrik von Achen, Tlf: 55 16 27 38; Henrik.Achen@katolsk.no