onsdag 31. august 2011

Hils på våre nye prester!

p. Krzysztof Wanat
p. Wojciech Kotowski  
Picpuspatrene får ansvar for St. Olav menighet
Fra 1. september 2011 
er p. Wojciech Kotowski SS.CC.
og p. Krzysztof Wanat SS.CC. 
kapellaner i St. Olav menighet. 
Begge er bosatt i picpuspatrenes nye kommunitet i Nordal Bruns gate 13,
nær St. Olav kirke.

p. Wojciech er fra før polsk sjelesørger i OKB mens p. Krzysztof kom til Norge
5. august 2011.