tirsdag 9. august 2011

Erik Vardens første messe

Søndag den 2. oktober feirer p. Erik Varden OCSO sin førstemesse i St. Olav domkirke, Oslo, i høymessen kl 11.00. Hans prestevielse fant sted i Mount Saint Bernard Abbey, England, den 16. juli i år.