onsdag 8. juni 2011

Prester på vandring

Det er tid for presteflytting og noen av våre prester blir berørt.

P. Pawel Wiech SS.CC. utnevnes til biskoppelig vikar for nasjonalsjelesorgen den 1. juni 2011
P. Bharath Villavarayen O.M.I. utnevnes til rektor for St. Olav domkirke den 1. august 2011
P. Per Kværne løses fra stillingen som kapellan i St. Olav domkirkemenighet fra 1. august 2011 og utnevnes til sykehusprest i Oslo stiftskapellan med særlig ansvar for St. Thomas kapelldistrikt i Valdres.
P. Khiem Nguyen løses fra stillingen som kapellan i St. Olav fra 1. september 2011 og utnevnes til kapellan på Lillehammer. Samme dag endres hans stillingsbrøk som skoleprest på St. Sunniva skole til ⅓
P. Carlo Le Hong Phuc utnevnes til sogneadministrator på Lillehammer den 1. september 2011
P. Pål Bratbak utnevnes til biskopens kapellan den 1. september 2011

Justeringer for St. Hallvard og St. Olavs menigheter i Oslo vil bli kunngjort på et senere tidpunkt. Les mer