torsdag 7. april 2011

Fransk messe
Søndager kl. 16

er det messe på fransk

i St. Joseph kirke