torsdag 31. mars 2011

Program for Olavsfestdagene 2011

I år kommer kardinal Kurt Koch, president for Det pavelige råd for kristen enhet til Olsokfeiringen 28.-31. juli, og han skal være hovedcelebrant i høymessen i Nidarosdomen 29. juli klokken 08.00. Han vil også være til stede under den lutherske høymessen klokken 11.00. Presidenten i Det pavelige råd for fremme av kristen enhet inviterer i tillegg ulike kirkeledere til økumeniske samtaler. Ellers på programmet står besøk til Stiklestad og klostrene i Midt-Norge.

Les hele programmet, og følg Olavsfestdagene på Facebook.