onsdag 30. mars 2011

Katekesen kaller!

Vil du jobbe med katekese litt lenger øst?
Da er halve jobben gjort!
50% stilling ledig i St. Hallvard menighet.
Søk innen 29. april.