fredag 18. mars 2011

Interessert i å bo i et katolsk fellesskap?

I Sverige og Danmark er kollektivhus en temmelig utbredt boform, mens vi i Norge har svært få bofellesskap. Mange mennesker kunne tenke seg å bo slik at de har sitt private hjem, men samtidig har muligheter for å søke sosial kontakt når de måtte ønske det.

Vi er en liten gruppe katolikker som godt kunne tenke oss en liknende boform, der den katolske troen binder oss sammen. Som fellesrom kunne vi da også ha et lite kapell, som for eksempel gir oss mulighet til å be tidebønner sammen.

For å realisere denne ideen trenger vi å få med oss mennesker med forskjellig erfarings- og yrkesbakgrunn. Nå vil vi gjerne finne ut om det er interesse for en slik boform blant katolikker i vårt nærmiljø.

Skulle du tenne på ideen kan du ta kontakt med oss i interessegruppen.

Du kan henvende deg Elisabeth eller Helge Erik Solberg: elisolb@online.no,
hesolberg@gmail.com eller tlf 67 17 27 50.
..