fredag 25. mars 2011

Bebudelse!


Høytiden «Herrens bebudelse» er til minne om Jesu unnfangelse. Evangelisten Lukas forteller hvordan erkeengelen Gabriel kom til Jomfru Maria og ga henne budskapet om at hun ni måneder senere skulle føde verdens Frelser (Luk 1,26-38).

Dagen kalles også: Annuntio Domini, Kristi unnfangelse (Conceptio Christi), Kristi inkarnasjon (Incarnatione Christi), Marias bebudelse (Annuntiatio Mariae)

Engelen Gabriels hilsen ved Bebudelsen: «Vær hilset, du nådefylte! Herren er med deg!» (Luk 1,28) ble til den inderligste bønn til Guds Mor i den katolske kirken, Ave Maria (offisiell norsk katolsk versjon: «Hill deg Maria, full av nåde!»). Den salige pave Urban II (1088-99) bestemte i 1095 at kirkeklokkene skulle slå til Angelus-bønnen for å hilse Guds Mor og be om hennes beskyttelse tre ganger hver dag, morgen, middag og kveld. I middelalderen falt folk på kne tre ganger daglig på dette tegnet, hvor de sto og gikk.