søndag 6. februar 2011

Militærvalfart til Lourdes 2011

ER du vernepliktig eller befal? For 53. gang arrangeres det valfart til denne lille fjelllandsbyen i Sør-Frankrike. Rundt 15.000 soldater og befal deltar årlig, og i løpet av årene har også flere hundre fra Norge, katolikker og ikke-katolikker, deltatt på denne valfarten for fred som arrangeres av katolske feltprester. Som soldat eller befal har du rett på permisjon for å kunne reise på valfart.
Mer info her.

Påmelding
..