torsdag 17. februar 2011

Informasjon og veiledning til innvandrere

Onsdager kl. 14.00 – 18.00 i Mariagården, Akersveien 16
(i underetasjen)

Informasjon og veiledning til nye i Norge

- Om å skaffe bolig og regler i husleieforhold
- Om arbeid; hvordan bruke NAV og nettverk
- Arbeidslivets regler; hvem som kan hjelpe
- Om oppholdstillatelse og familiegjenforening; UDI, med mer
- Om helsetjenester; hvordan gå fram
- Om sosial/akutthjelp; hvor søke hjelp
- Om juridisk hjelp
- Om å lære norsk
- Om retur til hjemlandet
- Dokumenter fra det offentlige
- Annet

Oslo katolske bispedømme, Fransiskushjelpen, Caritas Norge
..