onsdag 5. januar 2011

Den Nordiske Valfart til Lourdes 2011

I år samles syke og friske pilegrimmer fra Skandinavia for å reise sammen på valfart til Lourdes, hvor Vår Frue av Lourdes inviterer alle mennesker til bot og omvendelse. Den nordiske valfart til Lourdes finner sted den 7.-14. september.

Temaet for dette års valfart er ”Sammen med Bernadette beder vi Fader Vor”.

På valfarten deltar prester og leger, pleiepersonale, samaritter og unge, som hjelper deltagerne på Accueil. De geistlige ledere er msgr. Berislav Grgic, biskop av Tromsø, valfartsprest Herbert Krawczyk, f. Björn Göransson og p. Paul Marx.

Pris for deltagelse er 7.950 danske kroner og omfatter fly, buss til/fra flyplass, opphold med fullpensjon i Lourdes, valfartshefte samt solidaritetsbidrag. Medhjelpere deltar etter nærmere avtale til redusert pris.

Info om påmelding kan fås hos:

Marie Storm, Dr. Priemesvej 9, st. tv., 1854 Frederiksberg C, tlf. (+45) 33 79 34 15, e-mail: tuk.storm@mail.dk

Jytte Ormstrup, tlf. (+45) 43 64 42 54, e-mail: jormstrup@tiscali.dk
..