tirsdag 14. desember 2010

"Maria som disippel"

Hvordan oppfyller hun de krav som Jesus stiller til sine disipler,
ifølge Lukas? Hva kan vi kristne av i dag lære av hennes eksempel?

Denne gangen får dagen mest preg av en workshop, på grunnlag av et studieforslag for legmarister ved pater Craig Larkin SM, forfatter av boken Troende og tro - i Marias ånd (Original: A certain way).
Programmet åpnes og avsluttes med tidebønn i retrettsentrets kapell.

TID: Lørdag 15. januar kl. 11.00 - 17.30
STED: St. Joseph retrettsenter, Brannvaktveien 5, Grefsen, Oslo
(trikk 11/12, stoppested: Glads vei)
PRIS: kr 100
SERVERING: Det serveres en enkel, varm lunsj; ellers er det kaffe/te med kjeks i løpet av dagen.
PÅMELDING: Senest onsdag 12. januar til maristene, tlf. 63819376, eller Maristua, Kroken 15, 2010 Strømmen.

OBS! Kl 18.00 er det søndagsmesse i Kristi Konge kapell i søstrenes hovedhus.

VELKOMMEN!
..