søndag 7. november 2010

Olav Verpe ansatt i menigheten

Med virkning fra 1. september i år er Olav Verpe (23) ansatt som menighetsmedarbeider i St. Olav domkirkemenighet i Oslo (60% stilling). Han har kontortid tirsdag, torsdag og fredag.

Olav Verpe er fra før kateket i menigheten og har lang erfaring med ungdomsarbeid i Groruddalen. Mange yngre katolikker kjenner ham som vokalisten i Wild Water.