torsdag 12. august 2010

VALG TIL MENIGHETSRÅDET 2010

Denne måneden gjennomfører St. Olav menighet valg til nytt menighetsråd. Menighetsrådet skal være et uttrykk for legfolkets kirkelige medansvar.
Det er derfor viktig at rådet representerer hele menigheten og at de som sier seg villige til å stå som kandidater også er villige til å arbeide aktivt i rådet.

Selve valget finner sted den 29. august 2010 i St. Olav domkirke.
Du kan stemme i kirken eller på menighetskontoret hele uken fram til søndag. Det blir også anledning til å stemme i St.Dominikus og hos St.Josephsøstrene på Grefsen. For å stemme må du være bosatt innenfor menighetens grenser.

Kandidatene er:

  • Regina Adahada
  • Maria Azzaroli Bleken
  • Vigdis Glømmen Bolstad
  • Lars-Ole S. Djupedal
  • Are Hugo Pripp
  • Anne Sofie Annefi Torp
- det er også anledning til å foreslå kandidater selv. Mer informasjon om valget og kandidatene står på stemmeseddelen som du finner i kirken.
..