torsdag 26. august 2010

Prest i 50 år

Den 28. august er det 50 år siden pater Ellert Dahl OP ble ordinert til prest i St. Dominikus kirke. Dette ønsker han å markere ved selv å feire høymessen i St. Dominikus søndag den 29. august kl. 11.00, og etter messen inviterer dominikanerne til en utvidet kirkekaffe.
..