fredag 2. juli 2010

Endringer i prestestanden

p. Gaspar de Roya Sigaya O.P. løses 15. august fra sin stilling som rektor i St. Olav Domkirke og utnevnes som kapellan i 50% stiling i St. Hallvard menighet. Han er også prest for søstrene på Lunden kloster.
..
..
p. Andreas Rupprecht SM utnevnes fra 20. september til sogneadministrator på Jessheim. Samtidig løses han fra sine stillinger som kapellan i St. Olav menighet i Oslo, samt som landsungdomsprest.
..