torsdag 17. juni 2010

07.15-messen tar ferie


Tidebønner og messer i St. Joseph er slutt for sommeren.
Det starter opp igjen ved semesterets begynnelse i midten av august.