fredag 19. mars 2010

GÅ PÅ VANNET!

Seminar om barne- og ungdomsarbeid i din menighet
Kjære prester, kateketledere, barne- og ungdomskontakter, menighetsrådets representant for barne- og ungdomsarbeidet, ledere for ungdomslag og barnegrupper i menigheten!

Biskop Bernt Eidsvig inviterer herved til et seminar om barne- og ungdomsarbeidet i katolske menigheter i hele landet, på Mariaholm 20. - 22. august 2010. Spesielt ønskes nettopp dere som jobber med barn og unge i menighetene - som frivillige eller ansatte - velkommen. Målet er å finne gode, langsiktige og planmessige arbeidsmetoder med tanke på implementering av Pastoralplanen for barne- og ungdomsarbeidet i OKB, som kom ut i 2009.

Det vil bli flust med foredrag, temainnledninger, debatter og workshops der vi lærer metode og planmessig arbeid med barn og ungdommer i menigheten. Alle måltider serveres.

Velkommen til en helg full av inspirasjon, engasjement, aktiviteter, underholdning, messe og bønn! > mer om helgen her!
..