tirsdag 9. februar 2010

Temadag med NKKF

NKKF inviterer til temadag om
MENNESKEVERD OG TIDLIG SEKSUALISERING
AV BARN OG UNGDOM
lørdag 6. mars, 2010 - kl. 14:00 til 18:00
i Mariagården, Akersveien 16, Oslo.
Møtet er åpent for alle. Fri adgang.

Etter at leder, Elisabeth Golding, har ønsket velkommen, vil Torgeir Frøystad fra Barnevakten holde en innledning fra kl. 14:15 til ca. kl. 15:15, etterfulgt av samtale og innspill fra deltagerne. Fra kl. 16:00 til 16:30 blir det en enkel bevertning og loddsalg til inntekt for NKKFs hjelpeprosjekt på SriLanka. Siste del av møtet er viet informasjon og diskusjon om NKKF. Rønnaug Aaberg Andresen og Mette Bruusgaard (begge tidligere ledere) vil “mimre” og gi et lite tilbakeblikk om NKKF, mens nåværende leder, Elisabeth Golding, vil “fantasere om fremtiden” - forhåpentligvis med støtte fra temadagens deltagere.

NKKFs styre ønsker medlemmer og alle andre interesserte hjertelig VELKOMMEN og håper på god oppslutning om temadagen! ..