mandag 8. februar 2010

Kontor for nasjonal sjelesorg - våren 2010 - Veiledning for polske arbeidsinnvandrere ved Jolanta Gluksman

Konsultacje:
Biuro Duszpasterstw Miedzynarodowych informuje, że od dnia 15-tego lutego 2010 roku wznawiamy udzielanie konsultacji dla polskich obywateli i ich rodzin przebywających w Norwegii. Konsultacje prowadzi Pani Jolanta Gluksman.

Konsultacje dotyczą spraw ogólnych związanych z pobytem i pracą, zdrowiem oraz szkolnictwem. Jest też możliwość ustnego tłumaczenia informacji zawartych w dokumentach i wnioskach do/z różnych urzędów i organów publicznych.

Konsultacje odbywają się co drugi tydzień w poniedziałki, w godzinach od 17.00 do 19.00. w biurze Duszpasterstwa Polskiego przy Akersveien 16a.

Zapisu można dokonać pocztą elektroniczną na adres margareta.tumidajewicz@katolsk.no,
lub telefonicznie 23 21 95 49.

Veiledning:
Kontoret for nasjonal sjelesorg informerer om oppstart for veiledningstimer for polske arbeidsinnvandrere og deres familier ved Jolanta Gluksman.

Veiledningen omfatter tolking og forståelse av diverse offentlige skriv og dokumenter knyttet til arbeid og opphold, helse og utdanning.

Veiledningen foregår annenhver uke, på mandager fra 17.00 til 19.00 ved kontoret for polsk sjelesorg ved Akersveien 16a.

Påmelding skjer elektronisk til margareta.tumidajewicz@katolsk.no, eller på telefon 23 21 95 49.
--
Oppstart den 15. februar

Kontor for nasjonal sjelesorg våren 2010
Veiledning for polske arbeidsinnvandrere ved Jolanta Gluksman
15. februar, 1. mars, 15. mars, 29. mars, 12. april, 26. april, 10. mai
--