mandag 18. januar 2016

Sursum Corda - en polsk sang og musikkgruppe

SURSUM CORDA er en polsk sang‐og musikkgruppe for unge voksne. Gruppen består av ca 10 stykker i alderen 18+ som i tre år har sunget i den polske messen kl. 14.30 i St Olav domkirke. Sursum Corda er medlem av Norges unge Katolikker (NUK).

Vi har kalt gruppen „Sursum corda” – det vil si „Løft deres hjerter”. Navnet illustrerer godt vårt ønske om å gå bredere ut med våre aktiviteter og bli en mer aktiv del av det katolske miljøet i Oslo og i Norge. Det er viktig å gjøre oss mer synlige blant annet for å tiltrekke nye medlemmer – kanskje særlig unge polske voksne i andre menigheter. Men det er også viktig å gjøre oss synlige i det større bildet, både i det katolske miljøet, men kanskje også i byen for øvrig – for å inspirere og berike.

Den katolske kirken i Norge er svært internasjonal. Vi ser at det er rom for utenlandske deltakere å engasjere seg i barne- og ungdomsarbeidet, selv om noen står svakere enn andre med hensyn til språk. Dette vil vi gjøre en innsats for gjennom NUK.

Vi håper selvsagt også å kunne bidra til en rekke aktiviteter innad i NUK – slik som å delta i adventsaksjonen, på ulike samlinger, samt å engasjere oss på andre måter, der det er mulig.

Vi du vite mer om gruppen, skriv til info@sursumcorda.eu
..