torsdag 14. januar 2010

Konfirmasjon: MØTEPLAN 2009/2010

OBS!! Søndagsmøtene starter 10.45 og varer til ca. 14.00, søndagens høymesse kl. 11.00 er medregnet. Ukedagsmøtene starter 16.30 og varer til ca. 18.45 (kveldsmessen er inkludert).

2010

Tirsdag 5. januar: Tirsdagsgruppen – Mariagården, Akersveien 16
Onsdag 6. januar: Onsdagsgruppen – Mariagården, Akersveien 16
Torsdag 7. januar: Torsdagsgruppen – Mariagården, Akersveien 16

Tirsdag 19. januar: Tirsdagsgruppen – Mariagården, Akersveien 16
Onsdag 20. januar: Onsdagsgruppen – Mariagården, Akersveien 16
Torsdag 21. januar: Torsdagsgruppen – Mariagården, Akersveien 16

Tirsdag 2. februar: Messe i St. Olav kirke kl. 18.00 - LYSMESSE
(Obligatorisk for alle grupper)

Tirsdag 2. februar: Tirsdagsgruppen – Mariagården, Akersveien 16
Onsdag 3. februar: Onsdagsgruppen – Mariagården, Akersveien 16
Torsdag 4. februar: Torsdagsgruppen – Mariagården, Akersveien 16

Fredag 13. februar: Karneball (mer innfor kommer senere)

Fredag 26. -søndag 28. februar: Konfirmanthelg (obligatorisk)

Søndag 7. februar: kl. 10.45 – 14.00 - St. Olav kirke
Undervisning v/ p. Arne Marco Kirsebom

Tirsdag 9. mars: Tirsdagsgruppen – Mariagården, Akersveien 16
Onsdag 10. mars: Onsdagsgruppen – Mariagården, Akersveien 16
Torsdag 11. mars: Torsdagsgruppen – Mariagården, Akersveien 16

Søndag 21. mars: kl. 10.45 – 14.00 - St. Olav kirke
Undervisning v/ p. Arne Marco Kirsebom


I påskeferien - Enten - eller:
De som ikke deltar på en av «Norges Unge Katolikkers» påskeleirer,
feirer «Påskens Hellige Triduum» i Oslo 1. april - 4. april Opplegget her i byen
inkluderer dagene fra skjærtorsdag til påskesøndag. Det blir én overnatting
etter Påskenattsfeiringen i St. Olav, med fest etterpå.

Tirsdag 20. april: Tirsdagsgruppen – Mariagården, Akersveien 16
Onsdag 21. april: Onsdagsgruppen – Mariagården, Akersveien 16
Torsdag 22. april: Torsdagsgruppen – Mariagården, Akersveien 16

UMIDDELBAR FORBEREDELSE, ØVING OG FERMING

Selvstendig ansvar: Personlig skriftemål. Dersom du ikke benytter deg av de tider menigheten vil avsette spesielt, påhviler det en personlig forpliktelse for verdig sakramentsmottagelse at man selv ordner med en annen katolsk prest at man får skriftet, så tett opp til selve fermingsdagen som det er praktisk.

UKE 18/19: Øving til ferming. Nøyaktig tidspunkt kommer senere.

SELVE FERMINGEN
Antagelig fire puljer på forskjellige datoer:
Lørdag 22. mai (to grupper);
Søndag 23. mai (en gruppe);

OPPMØTE:
Dere som har meldt dere til fermingsundervisningen, må være klar over at undervisningen er obligatorisk (det blir også ført kontroll med oppmøte i smågruppene!), og at fermingsopplegget også forutsetter en jevnlig deltagelse i søndagsmessen. Det som teller, er ikke at flest mulig blir fermet, men at de som blir det, virkelig tar i mot sakramentet på en verdig måte.

PASSBILDE/DÅPSATTEST:
Hvis du ikke hadde med deg passbilde/ kopi av dåpsattest første undervisningsdag, så ta det med snarest. De som somler mest, stiller bak i køen når dag og klokkeslett for fermingen velges. De som ikke får tak i dåpsattest, blir ikke fermet. (To unntak:

1. hvis du er døpt i St. Olav, trenger du bare å si når omtrent det var, men du må skynde deg.
2. Hvis du har mistet dåpsattesten, men kommer fra et land i krig eller der katolikker ble forfulgt, osv., slik at det ikke nytter å få utstedt en fersk attest fra dåpsmenigheten, må vi finne en annen løsning. Men si fra snarest!!)

FØRSTE KOMMUNION - SKRIFTEMÅL:
De som ennå ikke har lært å gå til kommunion (nattverd), og/eller ennå ikke har gått til skriftemål, må varsle. Det blir da et lite tilleggsopplegg for dem. (Veldig lite tilleggsopplegg.)

BØNNENE:
Det er et «must» at en katolikk i Norge kan be de mest sentrale bønner - Fader vår, Hill deg Maria - på norsk. Lær dem utenat, f.eks. med å gå over - for en passe lang periode - å be disse bønnene på norsk til aftenbønnen, istedet for på språket i dine foreldres hjemland.

FADDER:
Det er vanlig med én fadder til fermingen, men det er tillatt med to. Fadderen har en oppgave under fermingsseremonien, altså: må være tilstede. Fadderen (eller én av de to fadderne) må være en voksen katolikk som selv er blitt fermet. Jeg nevner dette allerede nå, så vi slipper pinlige situasjoner like før den store dagen, fordi dere har skaffet dere «feil» fadder.

FERMINGSNAVN:
Kanskje kan jeg nevne allerede nå at det er en vanlig (men valgfri) katolsk skikk å velge seg et fermingsnavn. Det er da helst en helgen som man ser opp til og kan tenke seg som forbilde, og som man kan tenke seg å henvende seg til i bønn for forbønn til Gud: eks. Olav, Frans av Assisi, Sunniva, Birgitta.... Dere har mange måneder på å tenke dere om. Tips: Se etter i et helgenleksikon eller helgenbiografier, eller på internett: http://www.katolsk.no/biografi/helgener.htm

BØKER:
Dersom dere ikke allerede har en norsk Bibel, skal dere skaffe norsk Bibel med de apokryfe bøker, fordi den inneholder hele den katolske Bibel.

En katekisme for livet er «Den Katolske Kirkes Katekisme» - kompendium. Den er derfor obligatorisk.

Anbefalt bokhandel: St. Olavs bokhandel, Akersveien 14, 0177 Oslo.

P. Arne Marco Krisebom
sogneprest
..