torsdag 31. desember 2009

Taizé-bønn våren 2010

I St. Hallvard kirke er det vesper etter Taizé-tradisjon
hver 3. fredag i måneden kl. 20.

Taizé-bønn blir disse datoene:
fredag 22. januar kl. 20
fredag 19. februar kl. 20
fredag 19. mars kl. 20
fredag 23. april kl. 20
fredag 21. mai kl. 20