fredag 18. desember 2009

Seminar for medarbeidere i Kirken

Velkommen til seminar for medarbeidere i Kirken!
Lørdag den 13. februar 2010 kl 11-17 arrangerer Pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme, et seminar for medarbeidere i Kirken.

> se oppdatert program!

Mål for seminaret:
- Skape interesse for menighetsarbeidet
- Stimulere til økt innsats for menigheten
- Skape større forståelse for hva arbeidet i en menighet innebærer og hva den enkelte kan bidra med.

Målgrupper for seminaret:
- Ansatte i menighetene
- Medlemmer av menighetsrådene
- Andre frivillige medarbeidere i menigheten
- Personer i menigheten som vil vite mer om
hva som forventes dersom de stiller seg til disposisjon.

Innhold i seminaret:
- Hva er menighetsarbeid - arbeide i Menighetsråd - aktuelle arbeidsoppgaver

Utvalg/arbeidsgrupper: Caritasutvalg, Menighetslivsutvalg, Liturgiutvalg - herunder også feiring av spesielle helligdager, og ideer til slike feiringer, Barne- og ungdomsutvalg - katekese
- Nye regler for menighetsråd i OKB, en gjennomgang
- Egne statutter for den enkelte menighet. Eks. på godkjente statutter
- Menighetshåndboken - hvordan bruke den og hva er viktige kapitler
- Legfolks deltagelse og medvirkning i menighetene
- Samarbeide mellom sogneprest og menighetsråd
- Hvordan stimulere til aktiv virksomhet i menighetene, hvordan få flere med i menighetens arbeid. Hva er utfordringer for den enkelte, og hvilket behov har den enkelte for hjelp og støtte?
- Hvordan kan vi få til et fellesskap i menighetene?
- Hvordan bør kommunikasjon internt i menigheten fungere, og kommunikasjon på tvers av menighetene?

Seminaret vil bli gjennomført som presentasjoner med påfølgende diskusjoner. NB! Programmet er kun foreløpig. Endringer kan forekomme. Dette vil i tilfelle bli annonsert.

Tid og sted: Oslo, lørdag 13. februar 2010 kl. 11-17
Antall deltagere: 20-25 personer
Ressurspersoner: Prester i OKB, aktive medlemmer i MR,
andre med spesialkompetanse:
Biskop Bernt Eidsvig / P. Fredrik Hansen / Einar Nelson, OKB

Ansvarlig: PROs arbeidsgruppe for seminaret

Påmelding sendes til pastoralrådets sekretær, Gunhild Ficarra: Gunhild.Ficarra@katolsk.no

Velkommen!
..