onsdag 30. desember 2009

Herrens Åpenbaring


Høytiden for Herrens Åpenbaring, Epifania Domini, er i Oslo katolske bispedømme flyttet tilbake til den tradisjonelle datoen 6. januar.
..
I St. Olav domkirke i Oslo feires dagen med høymesse kl. 18.00
hvor seminaristene i St. Eystein presteseminar deltar.