mandag 2. november 2009

OM RELIGIONSFRIHETEN

OSLO KATOLSKE BISPEDØMMES
KOMMISJON FOR INTERRELIGIØSDIALOG.

TORSDAG 26. NOVEMBER KL.18.30- KL.21.00
Sted: Mariagården, Akersveien 16.

OM RELIGIONSFRIHETEN
Menneskerettigheter, Ytringsfrihet, Religionsfrihet, Blasfemi.

INNLEDER:
Professor , DR. Eivind Smith.
Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
Tidligere medlem av Ytringsfrihetskommisjonen

Alle er velkommen.

Med vennlig hilsen
May-Lisbeth Myrhaug
Leder, Oslo Katolske Bispedømmes Kommisjon for Interreligiøs dialog