tirsdag 13. oktober 2009

Vil du bli bøssebærer på søndag?

Årets TV-aksjon er tildelt hjelpeorganisasjonen CARE, og arrangeres søndag 18. oktober. De innsamlede midlene skal gå til verdens fattigste kvinner og jenter fordi de rammes hardest av fattigdom, nød og urettferdighet. CARE har erfart at hvis du hjelper en kvinne, hjelper du også hele familien og menneskene rundt henne. CAREs mål er at kvinnene som hjelpes skal kunne klare seg selv og bli økonomisk uavhengige.

Vi oppfordrer St. Olav katolske menighet til å melde seg som bøssebærere!

Vi har behov for en gruppe bøssebærere til en gruppe vi kaller reservekorps. Reservekorpsene gjør et veldig viktig arbeid ved å sørge for at alle i Oslo får besøk av TV-aksjonen. Reservekorpset settes inn i bydeler hvor det mangler bøssebærere på aksjonsdagen og på uteområder i Oslo som for eksempel parker, friluftsområder og folksomme gater. Denne gruppen skal møtes 18. oktober klokken 16.30 på Grønland. Adressen er Olafiagangen 1-5 (etasjen over Postkontoret på Grønland, Rådet for innvandrerorganisasjoners (RiO) lokaler).

Kan du hjelpe oss med dette:
Ta kontakt med henriette.skretteberg@tvaksjonen.no.

På forhånd takk!