mandag 19. oktober 2009

Søndagsskoleseminar 2010

Ressursdag for Ordets liturgi for barn 30. januar
Oslo katolske bispedømme utga i fjor Retningslinjer for Ordets liturgi for barn, og mange menigheter har etablert, eller ønsker å starte opp med, ordninger med Ordets liturgi for barn (også kalt søndagsskole) i søndagsmessene. Fjorårets søndagskoleseminar samlet over 30 deltagere fra hele landet, og lørdag 30. januar 2010 inviterer Barneutvalget i Norges Unge Katolikker og Kateketisk Senter til en ny ressursdag med fokus på denne tjenesten for barn i menighetene.

Formålet med denne ressursdagen er å hente inspirasjon, ideer, praktiske tips og metoder til å drive med Ordets liturgi for barn i menighetene.

Programmet vil fokusere blant annet på bruk av musikk, på flanellografen som hjelpemiddel og på hvordan vi kan formidle troens store mysterier til barn. Det vil bli innlegg og praktiske øvelser ved Helge Landmark, Kristine Dingstad, Sunniva Vang Kristiansen og Eivor Oftestad.

For hvem? Alle søndagsskolelærere og de som er interesserte i å begynne som søndagsskolelærere i menigheter i OKB, Midt-Norge stift eller Nord-Norge stift, samt andre som driver trosformidling til små barn.

Tid: Kl. 10.30 - 17.00 (ankomst og registrering fra kl. 10.00)
Sted: Akersveien 16 i Oslo, "Mariagården".


Påmelding: via skjema på http://www.katekese.no/
- "Søndagskole" (nederst på siden),
eller send en e-post til kateketisk.senter@katolsk.no med ditt navn, mobilnummer og din menighet. (Kateketisk Senter kan også kontaktes på telefon: 23 21 95 50 / 51.

Påmeldingsfrist 4. januar 2010.
Det er ingen deltageravgift, og det vil bli servert lunsj.

Detaljert program
Kl. 10.00 Registrering
Kl. 10.30 Velkommen og presentasjonsrunde
Kl. 10.45 Hva er Ordets liturgi for barn?
Kl. 11.00 En smakebit fra søndagsskolen
Kl. 11.15 Hvordan formidler vi de store mysteriene til barn?
Kl. 12.00 Lunsj, deretter mulighet for å gå og handle i St. Olav bokhandel
Kl. 13.15 Betydning og bruk av sang og musikk i søndagskolen
Kl. 14.30 Presentasjon kommende katolske barnebøker fra St. Olav Forlag.
Kl. 14.45 Pause
Kl. 15.00 Et kurs om formidling til barn ved flanellograf
Kl. 16.30 Evaluering og erfaringsutveksling
Kl. 17.00 Slutt
..