fredag 2. oktober 2009

Festen for de hellige verneengler!

Engler er rent åndelige vesener uten kropp noen av dem skuer Guds åsyn og dermed er i lykksalighet. Disse åndelige vesenene utgjør det himmelske hoff og kalles engler (fra gresk: angelos = budbringer) fordi de i følge Bibelen utfører oppdrag på Guds kommando. For å utføre disse oppdragene kan de til tider anta legemlig skikkelse. Bibelen forteller at deres oppdrag til tider er av stor betydning, for eksempel Bebudelsen. Les mer om dem her.

I 1608 innførte pave Paul V en fest for alle hellige engler med egen messe og officium, og etter ønske fra keiser Ferdinand II av Østerrike ble den gjort obligatorisk i hele keiserriket, mens den var ad libitum i resten av verden. Pave Klemens IX gjorde første søndag i september til «Verneengelsøndag», og pave Klemens X utvidet feiringen til obligatorisk i hele den universelle Kirke og valgte en dato som lå så tett som mulig på festen for erkeengelen Mikael; den første ledige datoen var 2. oktober.
..