søndag 23. august 2009

Unge Voksne starter opp!

Unge Voksne
møtes hver onsdag
i ungdomslokalet (ved St.Olav kirke)
etter kveldmessen, ca. 18.30.
Det blir mat, trivelige folk og åndelig føde....
Velkommen!
..