søndag 16. august 2009

Pavens bønneintensjoner for august 2009:


At offentligheten må bli mer opptatt av problemene til de mange millioner fordrevne og flyktninger, og finne konkrete løsninger på deres tragiske situasjon.

At kristne som lever i land der de blir forfulgt og diskriminert for sin tro på Kristus, må bli sikret mennskerettigheter, likeverd og religionsfrihet så de fritt kan leve og bekjenne sin tro.