tirsdag 25. august 2009

OKB i DIALOG

OSLO KATOLSKE BISPEDØMMES
KOMMISJON FOR INTERRELIGIØSDIALOG

MØTEPLAN HØSTEN 2009

TORSDAG 22 . OKTOBER KL.18.00- KL. 21.00.
Sted: Mariagården, Akersveien 16.

DIALOGENS MARIA
Kommisjonen for interreligiøs dialog i OKB og Den islamske ungdomsorganisasjonen i Norge inviterer til katolsk- muslimsk dialog om Maria, i katolsk og muslimsk tradisjon
INNLEDERE.
May-Lisbeth Myrhaug, Kommisjonen for interreligiøs dialog Mehda Ghalegolabi, Den islamske ungdomsorganisasjonen


TORSDAG 26. NOVEMBER KL.18.00- KL.21.00
Sted: Mariagården, Akersveien 16.

OM RELIGIONSFRIHETEN
Menneskerettigheter, Ytringsfrihet, Religionsfrihet, Blasfemi.
INNLEDER:
Professor , DR. Eivind Smith.
Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
Tidligere medlem av Ytringsfrihetskommisjonen

Alle er velkommen.

Med vennlig hilsen
May-Lisbeth Myrhaug
Leder, Oslo Katolske Bispedømmes Kommisjon for Interreligiøs dialog