lørdag 29. august 2009

Katolsk byvandring

St. Olavs Venner inviterer til katolsk byvandring i middelalder-Oslo

Lørdag 12. september inviterer St. Olavs Venner til byvandring i middelalder-Oslo med tema "Da Oslo var katolsk". Fremmøte senest kl 1500 ved nedgangen til Middelalderparken, dvs hjørnet Oslogate/Kanslergate. Vi starter ved ruinene av Klemenskirken og går videre til Kongsgården og Mariakirken, deretter opp til Minneparken med ruinene av Olavsklosteret og St. Hallvardskatedralen der vi avslutter med vesper. Vandringen tar ca 2 - 2,5 timer (forholdsvis korte gådistanser). Etter vesper samles de som vil i Ladegården (bygget på murene av middelalderens bispeborg) der det blir anledning til å kjøpe mat og drikke.
Pris for vandringen er kr. 50 for medllemmer av St. Olavs Venner (kr. 100 for ikke-medlemmer). Guider i det katolske Oslo er Pål Giørtz og Helge Magnus Iversen.

Adkomst med trikk: nr 18 (Rikshospitalet - Ljabru) eller 19 (Majorstua - Ljabru). Stoppestedet heter Oslo Hospital. Med buss: 32 (Voksen Skog - Kværnerbyen) gå av ved Ladegården, gå opp til Oslogate og sving til høyre. Buss 34 (Tåsen - Ekeberg) og 70 (Vika - Skullerud): begge til Dyvekes bro. Gå tilbake til Oslogate og sving til venstre.

Påmelding til st.olavs.venner@gmail.com eller til Gaute Haug Eriksen tlf. 41 02 55 55 innen 10. september.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Styret - Foreningen St. Olavs Venner