torsdag 4. juni 2009

Pavens bønneintensjoner for juni 2009


  • At internasjonale hjelpetiltak for fattige land må gi raske resultater
  • og befri dem fra utenlandsgjeldens tunge byrde.

  • At de lokale kirker i områder preget av vold må finne styrke
  • ved den kjærlighet og de tegn på nærhet de får
  • fra katolikker rundt om i hele verden.