torsdag 7. mai 2009

Pavens bønneintensjoner for mai 2009


At legfolk og kristne fellesskap må se sitt ansvar for å fremme preste- og ordenskall.

At de nye misjonsmenigheter,
i takknemlighet for troens gave, må være villige til å delta i kirkens universelle oppdrag og bidra til å forkynne evangeliet overalt.