torsdag 28. mai 2009

Evangeliseringsuke på Lillehammer

"Ett er nødvendig" (Luk 10,38-42)
Marta eller Maria?

Mariakirken, Lillehammer katolske kirke
inviterer

VELKOMMEN TIL EVANGELISERINGSUKE 11. - 14. juni 2009
med p. Arnfinn Haram OP og sr. Anne-Bente Hadland OP.
Alle trossamfunn er velkommen og kan delta i hele eller deler av programmet. Foredragene er gratis,
men det blir enkel servering mot litt betaling.

PROGRAM
Torsdag 11. juni
Kl. 18.00 Åpning og presentasjon av evangeliseringsuken.
"Søk først Guds rike" (Matt 6,19-34).
Kl. 18.30 Messe med påkalling av Den hellige Ånd.
Ca. kl. 19.30 Foredrag: Trenger vi evigheten? Samtale om tema.
Enkelt måltid.
"Hva gagner det et menneske..." (Matt. 16,24-28).

Fredag 12. juni
Mulighet til miniretrett fra kl. 12.00: Det kontemplative aspektet i hverdagen:
"...du har valgt den gode del".
Kl. 18.00 Foredrag: "Frelsen". Samtale om temaet. Anledning til skriftemål.
Ca. kl. 19.30 Messe med tilbud om sykesalving.
Enkelt måltid.

Lørdag 13. juni
Kl. 12.00 Foredrag: "...ett er nødvendig" (Luk 10,38-42).
Samtale om temaet.
Kl. 13.30 Felles måltid
Kl. 15.00 Sakramentstilbedelse, anledning til skriftemål.
Kl. 16.00 Foredrag: "...du valgte den gode del". Samtale om temaet.
Kl. 18.00 Messe med tilbud om sykesalving og forbønn.
Enkelt måltid.

Søndag 14. juni
Kl. 11.00 Høymesse med utsendelse.

VELKOMMEN!

Vennlig hilsen
Mariakirken menighet
Lillehammer