onsdag 29. april 2009

Ruinrestaurering av St. Olavsklosteret i Oslo

inviterer til:

”Ruinrestaurering av St. Olavsklosteret i Oslo”
v/ arkeolog og forsker Øystein Ekroll

Tirsdag 2. juni kl. 19.00
NB: møtested: Oppmøte ved Olavsklosteret,
Ladegaarden, Oslogate 13
Til alle møtene inngangspenger kr. 20,-