torsdag 2. april 2009

Oljevigselsmessen

Oljevigselsmessen feires av biskopen, som vigsler de hellige oljer for salving av syke og katekumener samt den hellige krisma. Hver prest får med seg de tre oljene hjem til sin menighet.
Den gamle oljen brukes enten som olje i evighetslampen eller trekkes på bomullsdotter som brukes til å tenne påskeilden på påskenatt.

Under denne messe fornyer også prestene sine ordinasjonsløfter.
Derfor skal egentlig messen feires på skjærtorsdag, for da feires Kristi innsettelse av apostlene i hans prestedømme. I Norge, som i andre bispedømmer av stor geografisk utstrekning, feires gjerne oljevigselsmessen på tirsdag,
slik at flere prester fra hele bispedømmet skal kunne delta.

Oljevigselsmessen er tirsdag 30. mars kl. 18.
Siden denne messen har et stort oppbud av prester er dette en god mulighet til å skrifte.