søndag 1. mars 2009

Pavens bønneintensjoner for mars 2009


At kvinners verdighet og rolle i samfunnet
må bli mer verdsatt og fremhevet
i alle verdens land.

At biskoper, prester, ordensfolk og legfolk i Kina
må legge vekt på å være tegn på og redskap for
enhet, fellesskap og fred
slik pave Bendikt XVI oppfordrer til i sitt brev til Kina.