fredag 20. mars 2009

Ny filippinsk prest i Oslo

Salesianerpateren Redentor M. Molina S.D.B. skal tjenestegjøre i den filippinske sjelesorg (Sacred Heart Filipino Chaplaincy) i Oslo.

Han er født 2. november 1962 i Sta. Cruz, Manila, Filippinene. Han avla sine første løfter hos salesianerne 1. april 1982, og de evige løfter 23. mars 1989. Diakonvielsen fant sted 23. juni 1991, og prestevielsen 11. juli 1992. Han har en bachelor og lisensiat i teologi fra Universitá Pontificia Salesiana, Roma, Italia. 
I tillegg har han en bachelor i pedagogikk, 
samt master i "business administration" fra 
Det Jesuittiske universitet i Manila.