torsdag 12. mars 2009

Barn og ekteskapsloven

Stipendiat ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, Eivor Oftestad
foreleste om barn og den nye ekteskapsloven i forbindelse med dagsseminaret “Kirke, kjønn og samliv - fra debatt til dialog” 4. mars 2009

Dagsseminaret ble arrangert av Presteforeningens fagutvalg for kjønn og likestilling (FAKL) i samarbeid med Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Hør Eivor Oftestads forelesning her.


Eivor er katolikk og medlem av St. Olav menighet
og har tidligere jobbet i Kirkens Informasjonstjeneste.