mandag 16. februar 2009

Nytt nummer av Broen på vei


OKB sitt blad "Broen" er i kjømda 
og havner snart i din postkasse. 
Du kan også lese det på nett

I dette nummeret kan du lese om: 
Presteseminaret
SSPX og paven
(snart) biskop Grcic
sr. Anettes evige løfter
Aksjon ekteskap
Hellige Olav
Jubileum i St. Paul
Kongo
Kateket-kurs
In memoriam