tirsdag 6. september 2016

Bli en venn av Seminaret!

Oslo katolske bispedømme har fått eget presteseminar - hvordan kan du hjelpe? Først og fremst kan du hjelpe ved bønn. Oslo katolske bispedømmes "Bønn for kall" markeres både lokalt og sentralt hver første torsdag i måneden.

Den andre måten å hjelpe på, er ved å gi økonomisk støtte til seminaret. Medlemskap i Seminarets venner koster kr. 100 i måneden. Disse pengene gir grunnlag for skattefradrag.
Ved å bli medlem av Seminarets venner, gir du direkte støtte til bispedømmets utdannelsen av prester. Pengene får du igjen i form av godt utdannede og skikkede prester. Du får også kvartalsvise nyhetsbrev fra seminaret, hvor studentene informerer om livet og utdannelsen i seminaret. Ved store begivenheter i en seminarists liv vil du motta en særskilt invitasjon. Du vil også bli invitert til en årlig messe og mottagelse med biskop Bernt Eidsvig og seminaristene.

Hvordan bli medlem? Det blir lagt ut foldere om Seminarets venner i din menighet. Gjennom å fylle ut skjemaet om avtalegiro i folderen og sende denne til bispedømmet, tegner du også medlemskap i venneforeningen. Du kan også tegne medlemskap via www.katolsk.no, hvor du finner ordinært avtalegiroskjema. Print ut skjemaet og send til Oslo katolske bispedømme, Akersveien 5, 0177 Oslo. Presiser at din månedlige gave på kr. 100 skal gå til St. Eystein presteseminar.

Har du spørsmål om avtalegiro, kontakt bispedømmet på 23 21 95 00 eller kirkebidrag@katolsk.no. 

Dersom du ønsker å vite mer om St. Eystein presteseminar og Seminarets venner, kan du sende en mail til steystein@okb.katolsk.no
Seminaristene har også en egen blogg.