mandag 23. februar 2009

Blåmandag!

Hva skal det bety? Er denne dagen blåere enn andre mandager?
Ja, fordi:

Blåmandag er nemlig et gammelt, nordisk navn på siste mandag før fasten. Navnet kommer av at fastelavenssøndag var en skikkelig festdag den gangen alle overholdt fasten, og dagen i dag var dermed ganske lang og tung for de fleste. Den ble derfor også etter hvert til en fridag.

Uttrykket ble også brukt blant håndverkssvenner om hver mandag. Håndverkssvennene hadde nemlig laugsmøter på mandagene, etter som møtevirksomhet var forbudt på søndagene. Mandag ble dermed også en fridag, og når man har to fridager etter hverandre, har den andre ofte en tendens til å bli litt «blå». Denne formen for blåmandag ble avskaffet i Norge ved håndverksloven av 1839.

Men navnet kommer egentlig fra de blå kledene som ble lagt over alteret i kirkene i middelalderen som tegn på at prestene begynte å faste denne dagen. Blått symboliserte i gamle dager fattigdom og forsakelse, blått var billigere enn lilla; som er fastens farge.

Uttrykket blåmandag brukes den dag i dag som betegnelse på at noen skulker arbeidet uten å være syk.