onsdag 28. januar 2009

p. Inpa blir ny kapellan i St. Olav

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo har den 28. januar 2009 konstituert p. Clement Inpanathan ("Inpa") Amirthanathan som kapellan i St. Olav menighet i Oslo,
frem til 1. august 2009.

P. Inpa er født 14. desember 1972 i Point Pedro (bispedømmet Jaffna), Sri Lanka.
Av utdannelse er han bachelor i filosofi og teologi fra nasjonalt presteseminar på Sri Lanka. Hans prestevielse fant sted den 16. juli 2003 i Jaffna, og i perioden 2003-2004 tjenestegjorde han som kapellan i Haputale i bispedømmet Badulla.

P. Inpa kom til Norge den 21. juni 2004, hvor han siden 1. august samme år har virket som sjelesørger for tamiler i Oslo og omegn.