torsdag 15. januar 2009

Legmarist-gruppe


Legmaristene har en bønnegruppe
som møtes en gang i måneden.
Hvis du er interessert i
eller vil være med i en bønnegruppe,
ta kontakt med Linda på telefon 45268831
Pssst! Du trenger ikke være/bli
legmarist for å være med!